BOFFICE หั่นราคาเพิ่มทุนขายผู้ถือหน่วยทรัสต์ 12.30 บาท จองซื้อ 5-7 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ BOFFICE พร้อมเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ไม่เกิน 222.57 ล้านหน่วย ขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอัตรา 1 หน่วยเดิมต่อ 0.4319 หน่วยทรัสต์ใหม่ หั่นราคาขาย 12.30 บาท/หน่วย จากเดิม 14.10-15.00 บาท/หน่วย จองซื้อ 5-7 ส.ค.นี้ นำเงินลงทุนสิทธิการเช่าโครงการ ‘ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค’ บนทำเลศักยภาพใกล้แยกบางนา คาดนักลงทุนตอบรับดี ชูอัตราเช่าพื้นที่ 99.1%

นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) เปิดเผยว่า ทรัสต์ BOFFICE พร้อมเพิ่มทุนครั้งที่ 1 และเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานและพื้นที่ร้านค้าให้เช่า พื้นที่ใช้สอยส่วนสำนักงาน พื้นที่จอดรถและพื้นที่สนับสนุนส่วนสำนักงาน พื้นที่รวมประมาณ 70,741 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 32,072 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าของกองทรัสต์ พร้อมทำสัญญาแต่งตั้งและว่าจ้าง บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

อรรถกร-เนตร์เนรมิตรดี-300×157.jpg” alt=”” width=”300″ height=”157″ class=”size-medium wp-image-100550″ /> อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี

ทั้งนี้ จากปัจจุบันกองทรัสต์ฯ มีทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรกคือโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึ่งเป็นโครงการ Mixed-use Commercial Complex ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ พื้นที่รวมประมาณ 94,853 ตารางเมตร โดย ณ 31 มีนาคม 2563 มีสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 24 ปี 6 เดือน

ก่อนหนานี้ BOFFICE เลื่อนจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจากเดิมวันที่ 23-25 มี.ค.2563 ราคาจองซื้อประมาณ 14.10-15.00 บาทต่อหน่วย หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดทุน ล่าสุดกำหนดราคาเสนอขาย 12.30 บาทต่อหน่วย

อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า BOFFICE พร้อมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ล่าสุดแบบ Filing มีผลใช้บังคับแล้ว โดย BOFFICE จะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 222.57 ล้านหน่วย และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีมูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินจะไม่เกิน 3,300 ล้านบาท

สาวิตร ศรีศรันยพงศ์

นางวราลักษณ์ พฤฒิวรมงคล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า BOFFICE จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 24 ก.ค.2563 สามารถมีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งนี้ กำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.4319 หน่วยทรัสต์ใหม่ (กรณีมีเศษของหน่วยทรัสต์ให้ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วย)

ทั้งนี้ คาดว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ ซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย สามารถจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจะเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค.2563

สำหรับโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นับเป็นอาคารสำนักงานเกรด A แห่งแรกในโซนสุขุมวิท-บางนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed-use ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (โครงการ BITEC Mixed-use Complex) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การประชุมและอาคารสำนักงานเกรด A พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมกับลูกค้า ศูนย์อาหาร ฯลฯ โดยอยู่ติดถนนสุขุมวิทใกล้แยกบางนา ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนและเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา รวมถึงอนาคตจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่เพิ่มเติม จึงเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญที่เปรียบเสมือนประตูสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการผลิตในย่านสมุทรปราการ บางนา-ตราด บางปู และบางปะกง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า โดย ณ 31 มีนาคม 2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 99.1% ของพื้นที่ปล่อยเช่าได้ทั้งหมด และมีผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรก กระจายตัวในหลากหลายธุรกิจ อาทิ อุตสาหรรมการผลิต, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจให้บริการ ฯลฯ

อ่านข่าว

BOFFICE เลื่อนจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเหตุตลาดสุดสวิง

BOFFICE เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน 17-20 มี.ค. ราคา 14.10-15 บาท

BOFFICE เดินหน้าเพิ่มทุนไม่เกิน 3,300 ลบ. จ่ายผลตอบแทน 0.770 บาท/หน่วย