SST ยันไม่เปลี่ยนโครงสร้างบริหาร หลัง “ทวีฉัตร จุฬางกูร” เข้าถือหุ้น 10%

HoonSmart.com>> “ทรัพย์ศรีไทย” แจงกรณี “ทวีฉัตร จุฬางกูร” เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.3327% ยังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ บริหารจัดการ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย (SST) ชี้แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่นายทวีฉัตร จุฬางกูร ได้มาหุ้นของ SST เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2563 จำนวน 10.3327% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหารของบริษัทแต่อย่างใด หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าว

“ทวีฉัตร จุฬางกูร” เก็บหุ้น SST เพิ่มขยับถือกว่า 10.33%