“ทวีฉัตร จุฬางกูร” เก็บหุ้น SST เพิ่มขยับถือกว่า 10.33%

HoonSmart.com>> “ทวีฉัตร จุฬางกูร” ดอดเก็บหุ้น “ทรัพย์ศรีไทย” เพิ่มกว่า 0.43% ขยับถือหุ้น 10.33%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ได้มา หุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย (SST) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จำนวน 0.4363% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้น 10.3327% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ่านข่าว

“ส่งวัฒนา” ขายหุ้น FN เฉียด 8% ‘ทวีฉัตร จุฬางกูร’ ผงาดถืออันดับ 3