EA กลุ่มช่วยกันมอบอุปกรณ์การแพทย์รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” มอบหมาย สุภาภรณ์ อาหุนัย Special Assistant to CEO เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย หน้ากากแรงดันบวก และเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องความดันลบได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และดร.นายแพทย์สัณห์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เป็นโครงการส่วนหนึ่งของ EA ในการสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามโครงการของ “กลุ่มช่วยกัน” หรือเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.chuaygun.com และ facebook กลุ่มช่วยกัน