บลจ.พรินซิเพิล เปิดตัวกองทุน GEDTECH รับเทรนด์ธุรกิจ EdTech โตแรง

HoonSmart.com>>บลจ.พรินซิเพิล ชี้เทรนด์ธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) มาแรง หลังการศึกษาเปลี่ยนจากห้องเรียนสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้าน COVID-19 เป็นตัวเร่งหนุนธุรกิจเติบโตแรง EdTech เติบโตปีละกว่า 20% ด้านอุตสาหกรรม Edutainment โตปีละกว่า 35% พร้อมเปิดตัวกองทุนใหม่ GEDTECH ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund เปิดขาย IPO 7-15 ก.ค.นี้

จุมพล สายมาลา

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พรินซิเพิล เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค หรือ Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 7-15 ก.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ลงทุนภายใต้ 3 ธีมหลัก คือ อินโนเวชั่นเซอร์วิส ดิจิทัลคอนเทนต์และซิสเต็มแอนด์ทูลส์ ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวภายใต้ชื่อ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Credit Suisse Asset Management S.A. ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารรวม 425 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563)

ทีมบริหารจัดการได้วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาหรือ EdTech มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในอนาคต โดยผลการศึกษาจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และองค์การสหประชาชาติ (UN) พบว่าผู้จบการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราว่างงานสูงกว่าผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ขณะที่รูปแบบการศึกษาปรับเปลี่ยนจากในห้องเรียนสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล เนื่องจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ในปัจจุบัน นิยมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีตลอด 24 ชั่วโมง ในจำนวนนี้ 98% มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองและเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ 10 ชั่วโมงต่อวัน (ข้อมูลจาก Hootsuite ณ มกราคม 2562, ITU, Howmuch.net)

นอกจากนี้เยาวชนในอาเซียนกว่า 81.5% เชื่อว่าทักษะที่มีอยู่จะใช้ในการทำงานได้ไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น จึงต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ (Source: ASEAN Youth: Technology, Skills and the Future of Work Report and survey conducted by SEA and World Economic Forum as of August 2020)

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ยังเป็นตัวเร่งให้คนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงการศึกษาในรูปแบบ EdTech จากเดิมที่เทคโนโลยีต่างๆ เพิ่งเริ่มมีบทบาทในการเรียนการสอนและการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ อย่างไรก็ตามหลังจากเกิด COVID-19 ส่งผลให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการเรียนทางออนไลน์กลายเป็นภาคบังคับ ส่งผลให้จำนวนผู้สมัครเรียนทางออนไลน์เพิ่มขึ้นและมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

“ปัจจุบันได้เกิดเทคโนโลยีด้านศึกษาใหม่ๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนของนักศึกษาเท่านั้น เช่น เทคโนโลยีการอบรมพนักงานทางออนไลน์, การเรียนการสอนด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ที่สามารถนำเสนอภาพและเสียงด้วยวีดีโอเชื่อมต่อทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์, การทดลองปฏิบัติบนระบบเสมือนจริงแบบ Simulator ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะที่หลายองค์กรเริ่มนำมาใช้ที่เราเรียกว่า Re-skill Up-Skill” นายจุมพล กล่าว

นายจุมพล กล่าวว่า กล่าวว่า จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทฯ มองเป็นโอกาสลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต โดยพบว่าภาพรวมธุรกิจ EdTech มีอัตราเติบโตปีละกว่า 20% และอุตสาหกรรม Edutainment มีอัตราเติบโตปีละกว่า 35% อย่างไรก็ตามมูลค่าตลาดของธุรกิจ EdTech ยังมีสัดส่วนเพียง 2-3% ของธุรกิจการศึกษาทั่วโลกที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5 ล้านๆ เหรียญสหรัฐ (Source: Credit Suisse, as of May 2020)

สำหรับกองทุนหลักที่เข้าลงทุนดังกล่าว (Master Fund) มีจุดเด่นเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Edutainment ภายใต้อุตสาหกรรม EdTech ทั่วโลก ที่มีสัดส่วนรายได้หลักหรือคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวสูงกว่า 50% โดยเน้นการลงทุนแบบ Bottom-up โดยเลือกลงทุนในหุ้นรายตัว 40-60 บริษัทที่มีพื้นฐานดี ธุรกิจที่มีนวัตกรรมสินค้าและบริการโดดเด่น ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร มีศักยภาพการเติบโตและเป็นผู้นำในธุรกิจ

ชูกลยุทธ์เลือกหุ้นคุณภาพพื้นฐานดี ภายใต้ 3 ธีมหลักคือ อินโนเวชั่นเซอร์วิส ดิจิทัลคอนเทนต์และซิสเต็มแอนด์ทูลส์ โดยมีหุ้นที่เลือกลงทุน อาทิ 2U ธีม Innovative Services ด้านแพลตฟอร์มการเรียนทางออนไลน์ที่มีคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 73 แห่ง มีผู้เรียนกว่า 2.29 แสนราย (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563), Chegg ธีม Digital Content Platform สำหรับการเช่า ยืม ขายหนังสือในแบบฟิสิคอลและออนไลน์ บริการอุปกรณ์กวดวิชาทางออนไลน์และโซลูชั่นสำหรับนักศึกษา, CAE ธีม System and Tools ให้บริการ Simulator training ด้านการแพทย์ การป้องกันและความมั่นคง และการบินพลเรือนผู้นำระดับโลกในการให้บริการ Virtual-to-live ฯลฯ

“ปัจจุบันถือเป็นจังหวะดีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม EdTech เนื่องจาก COVID-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้มีความต้องการใช้บริการและอัตราการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับธุรกิจเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต จึงยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GEDTECH ในพอร์ตการลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่เติบโตไปพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้านการศึกษา” นายจุมพล กล่าว

อ่านข่าว

“พรินซิเพิล”มองกรอบหุ้น 1,200-1,500 จุด แนะระวังลงทุน เลี่ยงแบงก์-พลังงาน