ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรฐานผลิตไข่ไก่เคจฟรี รับเทรนด์สวัสดิภาพสัตว์

ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรฐานการผลิตไข่ไก่ รับแนวโน้มผู้บริโภคใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ ขยายการผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF )  เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีจุดยืนอย่างชัดเจนในการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการเลี้ยงสัตว์มีจริยธรรม ตามนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์​ (Animal Welfare Policy) ตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2561

ซีพีเอฟ ได้ขยายความสำเร็จเพิ่มปริมาณการผลิตไข่ไก่ จากแม่ไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด หรือ แบบไม่ใช้กรง 10 ล้านฟองต่อปี ภายในปี 2563

ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ -เคจฟรี (CP Selection Cage Free Egg) ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค โรงแรม และร้านอาหาร ชั้นนำ ร้านชาบูชาบู โมโม พาราไดซ์ ร้าน TO TO Sama ห้างดองกิ ดองกิ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่เน้นจำหน่ายอาหารคุณภาพสูง มาจากกระบวนการผลิตมาตรฐานสากล

สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรี ของซีพีเอฟ มาจากแม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษจากอเมริกา เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน ควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศ เลี้ยงแม่ไก่ 7 ตัวต่อตารางเมตร ดีกว่ามาตรฐานสากลกำหนดไว้ และใช้เทคโนโลยีโรงฟักลูกไก่ไข่ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงคัดไข่ที่ทันสมัย ถูกสุขอนามัย ตามมาตรฐานการส่งออก ให้ผลผลิตรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2562 ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์​ จังหวัดสระบุรี เป็นฟาร์มต้นแบบ

การเลี้ยงตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming ยึดหลักอิสระ 5 ประการ คือ เลี้ยงแบบอิสระ ได้รับน้ำและอาหารอย่างเพียงพอ ปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อป้องกันโรค และมีพื้นที่อย่างเพียงพอ เอื้อให้แม่ไก่ไข่ คุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติ  ไก่ไข่อยู่สบาย ลดความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีการใช้ยาปฎิชีวนะหรือสารเคมีอื่น ๆ ตลอดการเลี้ยงดู