เคจีไอเชียร์ BBL เพิ่มเป้า 156 บาท เงินลงทุนพลิกเป็นกำไร NPLs ดูดี

HoonSmart.com>>บล.เคจีไอเพิ่มเป้าราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ 16 บาทจากเดิมให้ไว้ 140 บาท ตลาดหุ้นที่พุ่งแรง 26% พลิกเงินลงทุนจากขาดทุนมากเป็นกำไร ลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ช่วยลดต้นทุนตั้งเยอะ ส่วนคุณภาพหนี้ยังไม่ดีขึ้น 

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นธนาคารกรุงเทพ (BBL) จาก”ถือ” เป็น “ซื้อ” ขยับไปใช้ราคาเป้าหมาย 12 เดือนที่ 156 บาท (จากเดิม 140 บาท) เท่ากับ P/BV ที่0.65 เท่า หรือ P/E ที่ 9.6 เท่า แม้จะยังไม่ได้ปรับประมาณการกำไร คาดกลับรายการผลขาดทุนจากการลงทุนมาเป็นกำไรจากการลงทุน ในไตรมาส 2/2563 หลังจากตลาดหุ้นที่วิ่งขึ้นแรงถึง 26% จากไตรมาสแรก ทำให้กำไรของ BBL มี upside จากการกลับรายการผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้มาเป็นกำไรจากการลงทุนแทน  ไตรมาสแรก  BBL บันทึกผลขาดทุนจากการลงทุน 1,700 ล้านบาท และผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ 24,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ NIM มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย หลังจาก BBL และธนาคารอื่น ๆ พากันปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์โดยปรับลดลง 0.25% ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 จากที่ทรงตัวอยู่ที่เดิมมานานถึงหกปี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก็ถือเป็นสัดส่วนที่สูงของฐานเงินฝากธนาคาร (ประมาณ 60% ของฐานเงินฝาก BBL 72% ของฐานเงินฝาก SCB และ >75%ของฐานเงินฝาก KBANK) ทำให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารลดลงอย่างมากในไตรมาส 2 ซึ่งเกินพอที่จะชดเชย yield สินเชื่อที่ลดลง ทั้งนี้ NIM ของ BBL ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 30.30 % เป็น 2.5% (เราใช้สมมติฐาน NIM ใน 2Q63 ที่ 2.6%)

ส่วนคุณภาพสินทรัพย์ หนทางยังอีกไกลกว่าจะฟื้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะยังลดลงต่อไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งจะกดดันความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ และคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร ในขณะที่ ประมาณ GDP ของตลาดรวมปีนี้อยู่ในช่วง -6-9% (ประมาณการของ KGI ปีนี้อยู่ที่ -8.4% และปีหน้าอยู่ที่ +8%) ซึ่งจะจำกัดการฟื้นตัวของคุณภาพสินทรัพย์ในระยะสั้น ประเมิน LLP ไว้ในช่วงสูงของเป้าธนาคารที่ 2 หมื่นล้านบาทในปีนี้ และ 1.6 หมื่นล้านบาทในปีหน้า

ในขณะที่สินเชื่อยังมี upside อีกจากอุปสงค์เพื่อ refinance หุ้นกู้ โดยใช้สมมติฐานอัตราการเติบโตของสินเชื่อปี 2563/2564 ที่ 3%/5% (จาก +4%  ในเดือนเมษายน 2563) NIM ที่ 2.43%/2.45% และค่าใช้จ่ายสำรอง/สินเชื่อ (credit cost) ที่ 0.89%

ด้านราคาหุ้น BBL วันที่ 12 มิ.ย. ซื้อขายที่ 121บาท  -3.50 บาท หรือ -2.81% ณ เวลา 10.40 น.