ตลาดฯ เล็งชงบอร์ดเพิกถอนหุ้น KTECH หลังทำกระบวนการถอนหุ้นโดยสมัครใจไม่ได้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนกรณี KTECH ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจได้ เล็งชงบอร์ดเพิกถอน KTECH

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) หลังจากเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกการนำเสนอวาระขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติและยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 31 ก.ค.2563 ส่งผลให้ KTECH ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทได้ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการ ตลท.เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการเพิกถอน KTECH จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนต่อไป

อ่านข่าว

KTECH ยกเลิกถอนหุ้นออกตลาด พิษโควิด-19 ผู้ร่วมทุนชะลอลงทุนไม่มีกำหนด

KTECH ชงผถห.ถอนหุ้นออกตลาด แก้คุณสมบัติไม่ทันเดทไลน์