ตลาดฯ ไม่หยุดพักซื้อขายหุ้น TR เหตุผ่อนผันส่งงบพิษโควิด-19

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เผย ก.ล.ต.ผ่อนผัน “ไทยเรยอน” ส่งงบไตรมาส 1/63 ได้ถึง 31 ก.ค.63 เหตุถูกกระทบโควิด-19 ด้านหุ้นเปิดให้ซื้อขายปกติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า เนื่องด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2563 ให้แก่บริษัท ไทยเรยอน (TR) จนถึงวันที่ 31 ก.ค.2563 เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TR ในระหว่างที่ได้รับผ่อนผันการนำส่งงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต.