APM เยี่ยมชมโครงการ “อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป”

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่3จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Index) ในฐานะที่ปรึกษาควบคุมงาน โดยมี เวชกร กุศลปฏิการ ผู้จัดการโครงการให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้