APM เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ของ Index

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย เสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (Index) โดยมี สุรินทร์ โซนี่ นักลงทุนสัมพันธ์, นันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้ง ภัทรรัตน์ ประเสริฐวิทย์ ผู้จัดการโครงการและทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้