ตลาด mai แขวน C หุ้น JCKH ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ mai แขวนเครื่องหมาย C หุ้น JCKH ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ปิดงบไตรมาส 1/63

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย C วันที่ 19 พ.ค.2563 หุ้นของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCKH)เหตุผลเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและหรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ