คลังขายพันธบัตร 5 หมื่นลบ. 5 ปีดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.4% 10 ปี จ่าย 3%

HoonSmart.com>>กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น”เราไม่ทิ้งกัน”เริ่ม 14 พ.ค.-10 มิ.ย. นี้ จ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เพื่อให้ประชาชนได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดเงินมีความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบจากโควิด 

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น”เราไม่ทิ้งกัน” วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ย 2.40% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ย 3.00% ต่อปี เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.
ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

พันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาล ซึ่งจะสนับสนุนประชาชนรายย่อยให้ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยและเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษดังกล่าว เสนอขายวันที่ 14 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563 แบ่งเป็น 3 ช่วง สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร และสัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.2563 เป็นต้นไปเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับอัตราดอกเบี้ยจ่ายแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ปีที่ 2 – 3 อัตรา 2.25%  ปีที่ 4 ดอกเบี้ย 2.50% และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.40% ต่อปี) ส่วนรุ่นอายุ 10 ปี ปีที่ 1 – 3 ดอกเบี้ย 2.50% ปีที่ 4 – 8 ดอกเบี้ย 3.00% ปีที่ 9 ดอกเบี้ย 3.50% และปีที่ 10 ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี) กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พ.ย.และวันที่ 14 พ.ค.ของทุกปี