กสิกรไทยไฟเขียว “กองทุนรวม” เป็นหลักประกันเงินกู้ฝ่าวิกฤตโควิด-19

HoonSmart.com>>ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้ลูกค้านำหน่วยลงทุนกองทุนรวม บลจ.กสิกรไทย-บลจ.ทหารไทย เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ วงเงินกู้สูงสุด 95% อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าธุรกิจฝ่าวิกฤติโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดให้ลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไม่ทิ้งกัน” โดยใช้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย) หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย (บลจ.ทหารไทย) เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของมูลค่าหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ อนุมัติง่าย ได้เงินเร็วภายใน 3 วันทำการ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องชั่วคราวให้ลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ ในการฝ่าวิกฤติโควิด-19

กองทุนรวมที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ประกอบด้วย กองทุนรวม บลจ.กสิกรไทย ที่มีความเสี่ยงกองทุนระดับ 1-4 และมีเงื่อนไขตามธนาคารกำหนด สามารถใช้ขอสินเชื่อบุคคล วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท หรือสินเชื่อเชิงพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน

กองทุนรวม บลจ.ทหารไทย สามารถใช้ได้ 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) สามารถขอสินเชื่อบุคคล วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท หรือสินเชื่อเชิงพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 5 หรือคลิก https://kbank.co/3bc0QCw สำหรับสินเชื่อบุคคล หรือ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 กด 65 หรือคลิก https://kbank.co/2LaeL1h สำหรับสินเชื่อเชิงพาณิชย์