ตลท.เพิ่มเหตุขึ้น C หุ้น PACE หลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น PACE หลังศาลรับคำร้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยขอฟื้นฟูกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C สำหรับหลักทรัพย์บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2563 เนื่องจาก PACE และบริษัทย่อยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางรับคำร้องแล้วเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ปัจจุบัน PACE ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2563