“ประกันสังคม” ตัดขายหุ้น LPN 0.2383% เหลือ 4.9791%

HoonSmart.com>>กองทุนประกันสังคม ตัดขายหุ้น “แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์” สัดส่วน 0.2383% เหลือถือในพอร์ต 4.9791%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคมจำหน่ายหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 จำนวน 3,465,900 หุ้น หรือ 0.2383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 72,407,400 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9791% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น LPN ปิดตลาดวันที่ 29 เม.ย.2563 ที่ 3.50 บาท -0.02 บาท หรือ -0.57% มูลค่าการซื้อขาย 25.43 ล้านบาท

อ่านข่าว

บลจ.อเบอร์ดีนฯ ตัดขายหุ้น LPN กว่า 0.1207% เหลือ 4.9225%

ประกันสังคมซื้อ LH เพิ่ม ถือเกิน 5%