ประกันสังคมซื้อ LH เพิ่ม ถือเกิน 5%

HoonSmart.com>>สำนักงานประกันสังคมซื้อหุ้นแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพิ่ม 0.0669% ถือข้ามผ่าน 5% ราคาถูกลงกว่าครั้งก่อนเก็บเกิน 10 บาท  LH  ขึ้นป้าย XD 7 พ.ค. จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท 

สำนักงานประกันสังคม รายงานการได้มาหุ้น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) จำนวน 0.0669% ทำให้มีหุ้นทั้งหมด 5.0335% ณ วันที่ 2 เม.ย.2563

ทั้งนี้ วันที่ 2 เม.ย. ราคาหุ้นปิดที่ 6.65 บาท ล่าสุดวันที่ 7 เม.ย. ปิดที่ 6.95 บาท บวก 0.30 บาท

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคมรายงานว่าได้หุ้น LH มาในราคาหุ้นละ 10.1615 บาท เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563

บริษัท LH ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พ.ค. 2563 ให้สิทธิรับเงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท