“การบินกรุงเทพ” พร้อมบินในประเทศ “กรุงเทพ-สมุย” ดีเดย์ 15 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “การบินกรุงเทพ” พร้อมเปิดบริการบินภายในประเทศ เส้นทางกรุงเทพ-สมุยดีเดย์ 15 พ.ค.นี้ ส่วนเส้นทางอื่นยังปิดบริการชั่วคราวอีกระยะหนึ่ง

บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) แจ้งขยายระยะเวลาหยุดปฏิบัติการบินทุกเส้นทางบินภายในประเทศและปิดการให้บริการสนามบินของบริษัททั้ง 3 แห่งเป็นการชั่วคราวออกไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ยกเว้นสนามบินสมุยจะเปิดให้บริการในวันที่ 15 พ.ค.2563 เพื่อรองรับการปฏิบัติการบินในเส้นทางกรุงเทพ-เกาะสมุย ซึ่งจะกลับมาปฏิบัติการบินในวันดังกล่างเช่นเดียวกัน ด้วยเครื่องบินแบบ ATR72 จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นกรณีการให้บริการสนรมบินระห่างที่ปิดทำการดังต่อไปนี้

– การให้การให้บริการอากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร
– อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน
– อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค
– อากาศยานที่ท าการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ท าการบินการแพทย์ หรือการ
ขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื ้อไวรัส COVID -19
– อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ท าการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิล าเนา
– อากาศยานขนส่งสินค้า