BJC จ่อขายหุ้นกู้ 2 รุ่นปลายพ.ค.นี้ ดอกเบี้ย 2.80-3.50% ต่อปี

HoonSmart.com>> “เบอร์ลี่ ยุคเกอร์” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้นักลงทุนทั่วไป 2 รุ่น อายุ 4 ปี 6 วัน ดอกเบี้ย 2.80 – 3.00% ต่อปี ส่วนอายุ 10 ปี 6 เดือน จ่าย 3.40 – 3.50% ต่อปี เปิดขาย 28-29 พ.ค., 1 มิ.ย.นี้

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดช่วงต้นเดือนมิ.ย.นี้ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดอายุหุ้นกู้ 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่ รุ่นอายุ 4 ปี 6 วัน ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณ 2.80 – 3.00% และรุ่นอายุ 10 ปี 6 วัน ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณ 3.40 – 3.50% โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี 6 วัน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเริ่มตั้งแต่วันครบรอบปีที่ 5 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดรับจองซื้อในช่วงวันที่ 28 – 29 พ.ค. และวันที่ 1 มิ.ย.2563 สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย และ บล. ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ รายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่แน่นอนอยู่ระหว่างการพิจารณา

“หุ้นกู้ของ BJC น่าจะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจาก BJC ดำเนินธุรกิจและมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย มีสถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท สะท้อนให้เห็นจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ A+ แนวโน้มเป็น “ลบ” เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563″นายอัศวิน กล่าว

ทั้งนี้ BJC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บิ๊กซีฯ และผู้ผลิต จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแลับรรจุภัณฑ์ชั้นนำของไทย