DTCI ปิดกิจการชั่วคราวบางส่วน ลูกค้าสั่งซื้อได้ตามปกติ

HoonSmart.com>> “ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์” แจ้งแก้ไขข้อมูลปิดกิจการชั่วคราวบางส่วน ตั้งแต่ 24 เม.ย.63 เป็นต้นไป ลูกค้าสั่งซื้อได้ตามปกติ

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ (DTCI) แจ้งว่า บริษัทฯ ขอแก้ไขการประกาศปิดกิจการชั่วคราว เป็นปิดกิจการชั่วคราวบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2563 เป็นต้นไปและจะเปิดกิจการทั้งหมดต่อไปเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ในส่วนของการขายนั้น ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2563 บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ปิดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2563 เป็นต้นไปและจะเปิดกิจการทั้งหมดต่อไป

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดีขึ้น หลังจากการแพร่ระบาด โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่มีรายการสั่งซื้อจากลูกค้าที่เคยสั่งซื้อ และบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าซึ่งเป็นร้านค้าต่างๆ ล้วนปิดร้านตามคำสั่งของภาครัฐและยังไม่อาจทราบได้ว่าจะกลับมาเปิดดำเนินการได้เมื่อไหร่

อ่านข่าว

DTCI ปิดกิจการชั่วคราวพิษโควิด-19 ไม่มีออเดอร์สินค้า