ผู้ถือหุ้น ”SUPER “ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 7,500 ล้านบาท ขยายธุรกิจ

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้นซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น โหวตหนุนแผนออกหุ้นกู้วงเงิน 7,500 ล้านบาท รองรับแผนปรับโครงสร้างทางการเงินและขยายธุรกิจในอนาคต  ผู้บริหารมั่นใจช่วยแผนการขยายงาน ผลักดันรายได้-กำไร ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เม.ย. 2563 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงื่อนไขและต้นทุนทางด้านการเงินให้ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำลง อีกทั้งเพิ่มกระแสเงินสด เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ และการลงทุนในอนาคต

โดยแผนการออกหุ้นกู้ดังกล่าวตามความต้องการใช้เงินและแผนงานของบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานและเพิ่มช่องทางในการระดมทุน อีกทั้งเพื่อรองรับนักลงทุนในกลุ่มที่ต้องการกระจายรูปแบบเงินลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน

“แผนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นการทยอยออกเป็นล็อตๆ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงิน และรองรับแผนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2563 นี้จะมีการขยายงานในประเทศเวียดนามตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยปัจจุบันบริษัทได้เริ่มงานและมีความพร้อมในการดำเนินการด้านต่างๆแล้ว มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (EIRR) 15-22%”

ประธานคณะกรรมการ SUPER กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวจากที่ได้ลงทุน ไปควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนใหม่ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ทั้งแง่ในรายได้และกำไร รวมทั้งการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง ที่มาจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์) ที่ SUPER ลงทุนอีกด้วย