SPCG ใส่เงินทุนกว่า 1 พันลบ.ลุยโซลาร์ฟาร์ม Ukujima ญี่ปุ่น 480 MW

HoonSmart.com>> “เอสพีซีจี” ใส่เงินทุนกว่า 1 พันล้านบาท พัฒนาโซลาร์ฟาร์ม Ukujima ในญี่ปุ่น

บริษัท เอสพีซีจี (SPCG) แจ้งความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนโซลาร์ฟาร์ม Ukujima Mega Solar Project ขนาดกำลังผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นว่า บริษัทฯ ได้มีการชำระทุนครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,420,242,567 เยน เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2563 และจะชำระทุนครั้งที่ 2 จำนวน 1,924,187,000 เยน ภายในเดือนเม.ย.2563 หรือประมาณ 1,130 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าวมีมูลค่าลงทุนรวม 178,758.69 ล้านเยน หรือประมาณ 54,541.42 ล้านบาท โดยมีผู้ร่วมทุน ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 17.92% หรือ 9,000 ล้านเยน โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการเดือนมี.ค.2562- มี.ค.2566