ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง “ตรีวิทย์ วังวรวุฒิ” ผู้ช่วยผจก.คุมงานลูกค้าสัมพันธ์

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง “ตรีวิทย์ วังวรวุฒิ” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ สายงานการตลาด มีผล 1 พ.ค.63 เป็นต้นไป

ตรีวิทย์ วังวรวุฒิ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรแต่งตั้งนายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ สายงานการตลาด มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทางด้านธุรกิจการเงินการธนาคารในองค์กรชั้นนำมากว่า 15 ปี อาทิ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา International Business and Economics จาก Sophia University ประเทศญี่ปุ่น และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Surrey University ประเทศอังกฤษ

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดูแลกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ร่วมตลาดอื่น ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตที่ยั่งยืน”นายภากร กล่าว