บลจ.กรุงไทยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ. 15 แห่งสู้โควิด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นตัวแทนบริษัทส่งพลังใจ…สู้ภัย Covid-19 สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์หน้ากากผ้า จำนวน 2,000 รายการ หน้ากาก Face Shield จำนวน 5,000 รายการ และ กล่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ อีก 300 รายการ เป็นมูลค่ารวม 250,000 บาท โดยส่งต่อให้แก่โรงพยาบาล 15 แห่งทั่วประเทศ