มูดี้ส์หั่นแนวโน้มเครดิตไทยลงสู่ “คงที่” ลงทุนล่าช้า COVID-19 กระทบ

HoonSmart.com>> “มูดี้ส์” หั่นแนวโน้มเครดิต “ไทย” สู่ “คงที่” จาก “บวก” เหตุการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า COVID-19 กดความเสี่ยงด้านเครดิตหลายอุตสาหกรรมไทย

บริษัท มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s) สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของโลก ได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตประเทศไทยลงจากเชิง “บวก ” ลงสู่ “คงที่” แต่ยังคงเครดิตที่ระดับ BAA1

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่า Moody’s เป็นสถาบันจัดอันดับเคริดตชั้นนำของโลกบริษัทที่ 3 ในปีนี้ ที่ปรับลดแนวโน้มเครดิตประเทศไทยลงสู่ “คงที่”

เหตุผลสำคัญ ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตไทยคือ 1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้า 2) ความเสี่ยงทางการเมือง ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนนโยบายมีความล่าช้า และ 3) ความเสียหายจาก Covid-19 กดดันเศรษฐกิจโลกวงกว้าง และกดดันความเสี่ยงด้านเครดิตในหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย

ทำให้ประเทศไทยต้องใช้ระยะเวลาในระยะกลาง-ยาว ในการฟื้นความสามารถในการแข่งขัน