ปตท.ตั้งบ.ย่อยในสหรัฐฯ ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

HoonSmart.com>> ปตท.ตั้งบริษัท PTTT USA บริษัทย่อยในสหรัฐฯ ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ ขยายเครือข่ายการค้าครอบคลุมทั่วโลก

บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 บริษัท PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง PTTT USA ในสหรัฐอเมริกา โดย ปตท.ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000 เหรียญสหรัฐฯ ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ