ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เปิดซื้อขายตามปกติ

HoonSmart.com>>ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของภาครัฐ  (เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563) เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เริ่ม 3 เมษายน 2563

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเดินหน้าตามแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเปิดซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และการดำเนินงานของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกับบริษัทสมาชิกพร้อมให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเวลาปกติ ดังนี้  

เวลาซื้อขาย

SET และ mai

TFEX

Pre-open 1

09.30-10.00*

09.15-09.45

การซื้อขายภาคเช้า (Morning session)

10.00*-12.30

09.45-12.30

Break

12.30-14.00

12.30-13.45

Pre-open 2

14.00-14.30*

13.45-14.15

การซื้อขายภาคบ่าย (Afternoon session)

14.30*-16.30

14.15-16.55

Pre-close

16.30-16.40*

Off-hour

16.40*-17.00

Pre-open (Night Session)

18.45-18.50

การซื้อขายภาคกลางคืน (Night Session)

 

18.50-03.00

     * รวมเวลาสุ่ม (random time)

 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หรือสอบถามได้ที่ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999