ตลาดฯ ปลด SP หุ้น PPPM รอบเช้า 31 มี.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP หุ้น “พีพี ไพร์ม” รอบเช้า 31 มี.ค. หลังส่งงบปี 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP หุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม (PPPM) รอบเช้าวันที่ 31 มี.ค. 2563 เหตุผลเนื่องจากบริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินปี 2562 ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

หุ้น PPPM ล่าสุดปิดตลาด 2 มี.ค.63 อยู่ที่ 0.38 บาท -0.02 บาท หรือ -5.00% มูลค่าการซื้อขาย 102.54 ล้านบาท