สธ.เผย ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 107 ราย ยอดสะสม 934 ราย

HoonSmart.com>>สธ.เผย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่เพิ่ม 107 ราย รวมสะสม 934 ราย บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มอีก จากการปกปิดข้อมูล

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 25 มี.ค. 63 ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก  107 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 934 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้รวม 70 ราย อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล 860 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก 4 ราย ที่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังใกล้ชิด

สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ 107 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก โดย 27 ราย มาจากกลุ่มจากสนามมวย 4 ราย เป็นพนักงานขับรถ บขส. ลูกจ้าง ทั้งในพื้นที่ กรุงเทพฯ และสมุทรสาคร สถานบันเทิง 5 ราย เป็นนักร้อง และสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการรายงานก่อนหน้า 14 ราย อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย พนักงานบริการ ขับรถ ผู้ต้องขัง และตำรวจ ในพื้นที่ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ภูเก็ต และกลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนา 4 ราย จาก จ.สงขลา และ ยะลา

ส่วนอีกกลุ่มเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ได้แก่ กลุ่ม ผู้เดินทางจากกลับจากต่างประเทศ รวม 6 ราย เป็นชาวต่างชาติและชาวไทย กลุ่มผู้อาศัยสถานที่แออัด ใกล้ชิดชาวต่างชาติมี 5 ราย เป็นพนักงานบริษัท พนักงานร้านนวด แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่สนามบิน

นอกจากนี้ มีบุคลการทางแพทย์ 2 ราย ติดเชื้อ ซึ่งเป็นแพทย์ใช้ทุนทำงานที่ รพ.มีอาการเล็กน้อย ยังทำงานผ่าตัด ทานข้าวร่วมเจ้าหน้าที่ ทำให้มีกลุ่มผู้สัมผัสแพทย์ที่ติดเชื้อซึ่งเป็นบุคลกรทางการแพทย์ที่ห้องผ่าตัด 15 ราย และแพทย์ผู้ทำงานใกล้ชิดอีก 10 ราย รวม 25 รายที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการ

สำหรับผู้ติดเชื้อจากผลยืนยันทางห้องปฎิบัติการ 67 ราย โดยอยู่ระหว่างรอผลสอบสวนโรค

” ประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพ เดินทางกลับภูมิลำเนา มีโอกาสทำให้โรคแพร่กระจายให้คนใกล้ชิด  ขอให้อยู่บ้านกักตัวเอง 14 วัน เว้นระยะห่างทางสังคม งดการร่วมกลุ่มสังสรรค์ กิจกรรมต่าง ๆ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงให้ทั้งผู้สูงอายุและเด็ก หากมีผู้ติดเชื้อและมีการปกปิดข้อมูล จะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก “