“มัดแมน” ปิดจ็อบซื้อหุ้นคืนได้แค่ 0.14% ใช้เงิน 3.7 ลบ.

HoonSmart.com>> “มัดแมน” ปิดโครงการซื้อหุ้นคืนได้ยอด 1.51 ล้านหุ้น กว่า 0.14% ห่างเป้าตั้งไว้ 20 ล้านหุ้น กว่า 1.90% ใช้เงินซื้อหุ้นคืนเพียง 3.70 ล้านบาท

บริษัท มัดแมน (MM) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักรัพย์ฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 1,517,000 หุ้น คิดเป็น 0.14% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวม 3,700,795.65 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 24 ก.ย.2562 – 24 มี.ค.2563 โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 1.90% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 100 ล้านบาท

หุ้น MM ปิดตลาดวันที่ 24 มี.ค.2563 อยู่ที่ 2.02 บาท -0.12 บาท หรือ -5.61%