ADVANC ส่งบ.ย่อยร่วมทุนธุรกิจดิจิทัลเกมส์สิงคโปร์มูลค่า 226 ลบ.

HoonSmart.com>> “แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส” ส่งบริษัทย่อยร่วมทุนธุรกิจดิจิทัลเกมส์ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน DGI สัดส่วน 33.33% มูลค่า 226.50 ลานบาท ผนึกพันธมิตร Singtel ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้น-SKT ผู้เชี่ยวชาญตลาดเกมส์ออนไลน์เกาหลีใต้ ขยายตลาดเกมส์ออนไลน์ระดับภูมิภาค

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ AIS แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทได้อนมัุติให้บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (WDS) บริษัทย่อย 99.99% เข้าร่วมทุนในธุรกิจด้านดิจิทัลเกมส์ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี (DGI) ประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 33.33% มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 226.50 ล้านบาท

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนในสัดส่วนเท่ากันระหว่าง 1.WDS บริษัทย่อยของ AIS กับ 2.บริษัท ดิจิทอล เกมมิ่ง อินเวสเม้นท์ พีทีอี ซึ่งเป็นบุคคลเกี่วโยงกับ AID ในฐานะที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ Singapore Telecommunications (Singtel) และ 3.บริษัท เอสเค เทเลคอม จำกัด (SKT) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยง

DGI ดำเนินธุรกิจให้บริการ gaming content platform โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ซึ่งมีเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เล่นเกทส์กว่า 800 ล้านรายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยร่วมมือกับผู้ผลิตเกมส์ออนไลน์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคอนเทนต์เกมส์ออนไลน์และอีสปอร์ตที่หลากหลาย โดยอาศัยศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจทั้งสามรายที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจและขยายตลาดด้วยการส่งเสริมเกมส์คอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละตลาดและสนับสนุนช่องทางการชำระเงิน

ด้านพันธิตรมีความแข็งแกร่ง โดย SKT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่และผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเกมส์ผ่านมือถือในประเทศเกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในตลาดเกมส์ออนไลน์ และความเชี่ยวชาญของ AIS ในด้านอีสปอร์ตในไทย

ทั้งนี้ ตลาดเกมส์ออนไลน์ในภูมิภาคเชียและไทยมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยตลาดในไทยมีผู้เล่นกว่า 27 ล้านรายและมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 23,000 ล้านบาท ในปี 2562 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 27,000 รายในปี 2563

การลงทุนในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงทิศทางในการสร้างธุรกิจด้านดิจิทัลของเอไอเอสและสร้างรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกมส์ออนไลน์ ด้วยจุดแข็งร่วมกันของผู้ถือหุ้น 3 ราย เพื่อขยายเข้าสู่ตลาดเกมส์ออนไลน์ได้ในระดับภูมิภาค

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทจะได้ประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน DGI จากการขยายตลาดไปในธุรกิจเกมส์ออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ซึ่งมีความจำเป็นที่ AIS ต้องร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกมส์ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดกมส์ออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศได้รวดเร็ว เนื่องจาก AIS ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายเกมส์ออนไลน์ รวมถึงการทำตลาดเกมส์ออนไลน์ในต่างประเทศ

การลงทุนร่วมกับพันธมิตรจะช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกมส์ออนไลน์ จากคอนเทนต์เกมส์ที่หลากหลายด้วยคอนเทนต์เฉพาะที่เหมาะกับแต่ละตลาด โดยอาศัยช่องทางการชำระเงินที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน