กขค. ออกโรงเตือน BDMS ก่อนกินรวบ BH หวั่นผูกขาดการรักษา

HoonSmart.com>>คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เตือน BDMS ต้องได้รับอนุญาตก่อนควบรวม BH ห่วงผูกขาด ชี้ความผิด พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า โทษสูงสุด ไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่าธุรกรรม 

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ โฆษกคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เปิดเผย กรณีที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ผู้บริหารกลุ่ม รพ.กรุงเทพ  จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ รพ.บำรุงราษฏร์ (BH) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)  ว่า กรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เห็นว่า หากดำเนินการดังกล่าวจริง BDMS ต้องดำเนินการดังนี้

1  ขออนุญาตจาก กขค.ก่อนดำเนินการ เพราะถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้แข่งขัน และสภาพการแข่งขันในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงยังต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และผู้บริโภคด้วยว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

“กรณีนี้ ถ้าไม่ขออนุญาตก่อน การควบรวมจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 โดยจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ กขค.ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ที่กำลังมีแผนการควบรมธุรกิจ หรือเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจอื่น ให้ศึกษากฎหมายฉบับนี้ให้ดี เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ” นายสันติชัยกล่าว

ทั้งนี้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า กำหนดเงื่อนไขควบรวบธุรกิจไว้ 2 กรณี คือ ต้องได้รับอนุญาตจาก กขค.ก่อน และ หากรวมธุรกิจแล้วทำให้เกิดการผูกขาด มีอำนาจเหนือตลาด (ส่วนแบ่งตลาด 50 %  ขึ้นไป หรือยอดขายรวม 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป)

2 . หากรวมธุรกิจแล้ว  ลดการแข่งขัน อย่างมีนัยสำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่ง (ส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า 50% และมียอดขายรวม 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป) จะต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจกับ กขค.ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รวมธุรกิจเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีของ BDMS เข้าเงื่อนไขทั้ง 2 กรณี

อ่านข่าว

BDMS เทคฯ BH กินรวบ รพ.เบอร์ 1 – “บำรุงราษฎร์”โดดขวาง พึ่งรัฐหวั่นผูกขาด