007

‘บีซีพีจี’ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องปีที่ 2

HoonSmart.com>> “บีซีพีจี” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ปี 2562 จำนวน 771 หลักทรัพย์

1 323 324 325 326 327 329