เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15 “ไทยวิ่งไทย ไทยเที่ยวไทย” New Normal

 

คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยพันธมิตรจัดงาน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งงาน “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15 (Muang Thai Chiang Mai Marathon 2020)” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และยังเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของประเทศไปในอีกทางหนึ่ง โดยในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ New Normal “ไทยวิ่งไทย ไทยเที่ยวไทย” ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 งานจัด ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่