RT จับมือ APM ร่วมงานสัมมนา Dinner Talk ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สงขลา

ธีรยุทธ ชูศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรและกฎหมาย  ไชยา วงศ์ลาภพานิช รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) พร้อมด้วยสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ, สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมงานสัมมนา “Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดสงขลา” นำเสนอข้อมูลโอกาสการเติบโตหลังเข้าระดมทุนแก่นักลงทุน จ.สงขลา โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า