SMART Project

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” ทุ่ม 900 ล้าน เพิ่มประสิทธิภาพ ปี 63 ใช้ Easy Pass ได้

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” เผยงบ 3 ปี 900 ล้านบาท ลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการ SMART Project ติดกล้อง AI เกือบ 300 ตัว – ปรับปรุงด่านเก็บเงิน – วางระบบเชื่อมต่อ Easy Pass และ M-Pass คาดเริ่มใช้ได้ปลายปี 2563 เผยสนใจร่วมประมูลงานทางด่วน