QE Tapering

MFC : “Time for Tapering”

ตลาดรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในคืนวันที่ 3 พ.ย. โดยตลาดคาดว่าเฟดจะประกาศลดวงเงินการอัดฉีดสภาพคล่ิอง (QE Tapering) เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเริ่มเดือน ธ.ค. 2564 ไปจนถึงเดือน ก.ค. 2565 และตามมาด้วยการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปี 2565 อย่างไรก็ตาม เรามองว่าตลาดรับรู้ประเด็นการลดวงเงิน QE ไปมากแล้ว หลังจากนี้ตลาดน่าจะให้น้ำหนักไปที่มุมมองเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมากกว่า