LEO – แคนบิซ

LEO ผนึกวิสาหกิจชุมชน-แคนบิซ ต่อยอด Non-Logistics หนุนรายได้

HoonSmart.com>>LEO จับมือวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย-บ.แคนบิซ ศึกษาและพัฒนาธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชา – ส่งเสริมรายได้และอาชีพให้ชุมชนต่อยอดธุรกิจ Non-logistics หนุนการเติบโตให้ก้าวกระโดด