LEO ผนึกวิสาหกิจชุมชน-แคนบิซ ต่อยอด Non-Logistics หนุนรายได้

HoonSmart.com>>LEO จับมือวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย-บ.แคนบิซ ศึกษาและพัฒนาธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชา – ส่งเสริมรายได้และอาชีพให้ชุมชนต่อยอดธุรกิจ Non-logistics หนุนการเติบโตให้ก้าวกระโดด

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี และ บริษัท แคนบิซ จำกัด โดยมีนายไกรราช เล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย และนายศุภชัย รุจิระกิติวกูล กรรมการ บริษัท แคนบิซ จำกัด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

โดย  LEO เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ที่มีความชำนาญการและเชี่ยวชาญนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงและกัญชาจากต่างประเทศ และส่งออกช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ตามประกาศล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ฉบับปรับปรุงลงนามวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์จากพืชดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจพืชกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจร่วมกันระหว่าง วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย และ บริษัท แคนบิซ จำกัด ตอบสนองต่อนโยบายแห่งภาครัฐ เรื่องปลดล็อคกัญชาและกัญชง ส่งเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ทางบริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัยไปแล้ว

สำหรับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยฯ มีความชำนาญด้านบริหารจัดการการปลูกกัญชาในระดับต้นน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่คัดเลือกจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชา รวมทั้งขบวนการเพาะพันธุ์ จำหน่ายต้นกล้าทั้งสายพันธุ์ไทย เช่น หางกระรอกภูพาน สายพันธุ์ตะนาวศรี และสายพันธุ์นอก ปลูกในโรงเรือน (กรีนเฮ้าส์) ขนาด 360 ตารางเมตร จำนวน 10 โรงเรือน บนเนื้อที่ 8 ไร่ ควบคุมด้วยระบบ “เกษตรอัจฉริยะ” สามารถกำหนดและควบคุมระบบหัวใจสำคัญด้านเพาะปลูกต้นกัญชา เช่น อุณหภูมิ แสงแดด ไฟฟ้า น้ำ ดิน ความชื้นและศัตรูพืชได้อย่างอัตโนมัติ มีจุดเด่น คือ ดินซุปเปอร์ซอยด์  ดินคุณภาพดี ของอำเภอห้วยคต มีแร่ธาตุสูงในการเพาะปลูกต้นกัญชา

บริษัท แคนบิซ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2564  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  62 ไร่ ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก  เป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกต้นกัญชงทั้งกลางแจ้งบนพื้นที่ 19 ไร่ และในโรงเรือน EVAPORATION (กรีนเฮ้าส์) แบบทันสมัย จำนวน 3 โรงเรือน ขนาด 1,512 ตารางเมตร (เฟสแรก) รวมทั้งพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1,000 ตารางเมตร

การลงนามทั้ง 3 ฝ่ายนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชงอย่างครบวงจร โดย LEO นำเข้าเมล็ดกัญชา และเมล็ดกัญชงสายพันธุ์นอกให้กับผู้ประกอบการตามกฎหมาย ส่งมอบให้กับวิสาหกิจสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย เพื่อเพาะพันธุ์ต้นกล้าและขยายพันธุ์ต้นแม่กัญชาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นที่เพาะปลูกของ บริษัท แคน บิซ จำกัด  รวมถึงการศึกษาและหาทางพัฒนาให้ธุรกิจกัญชาและกัญชงเป็นหนึ่งในธุรกิจ NON-LOGISTICS ของทาง LEO