KTMS — รายงานพิเศษ

KTMS ผู้นำธุรกิจฟอกเลือดเติบโตสูง ตามปริมาณผู้ป่วยไตวายเพิ่มขึ้น

HoonSmart.com>>KTMC ว่าที่น้องใหม่ไอพีโอ ผู้นำธุรกิจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร  หุ้นเติบโตสูงตามปริมาณผู้ป่วยโรคไต ที่เพิ่มขึ้น และใช้บริการฟอกไตยาวตลอดชีวิต