KTMS ผู้นำธุรกิจฟอกเลือดเติบโตสูง ตามปริมาณผู้ป่วยไตวายเพิ่มขึ้น

HoonSmart.com>>KTMC ว่าที่น้องใหม่ไอพีโอ ผู้นำธุรกิจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร  หุ้นเติบโตสูงตามปริมาณผู้ป่วยโรคไต ที่เพิ่มขึ้น และใช้บริการฟอกไตยาวตลอดชีวิต

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระดับ 4-5  หากเป็นแล้ว การเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำเป็นมากที่ต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ทำให้ธุรกิจการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมภาคเอกชน เติบโตควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของผู้ป่วยตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น  และแบ่งเบาการฟอกไตในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งการฟอกไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ตลอดชีวิต มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากไม่ใช่คนไข้สวัสดิการภาครัฐ เช่น บัตรทอง , ประกันสังคม หรือข้าราชการ

น.ส.กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล  เซอร์วิส ( KTMS ) ในฐานะผู้ก่อตั้ง มีประสบการณ์ตรง จากการเริ่มต้นในอาชีพ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางโรคไต กว่า 15 ปี ได้เห็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่มาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทำให้เห็นโอกาสธุรกิจนี้

ธุรกิจการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของ KTMS ส่วนใหญ่ตั้งหน่วยงานฟอกไต อยู่ในโรงพยาบาลรัฐ โดยประมูลงานรับผู้ป่วยจากรพ.อีกที ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานฟอกไตในรพ.รัฐ 17 แห่ง และคลินิค 3 แห่งที่ถนนพัฒนาการ , จังหวัดตาก และเชียงใหม่ รวมเครื่องฟอกเลือดด้วยไต ณ ปัจจุบัน 254 เครื่อง ซึ่งรายได้ จากการฟอกเลือดด้วยไต คิดเป็น 70% ของรายได้รวม ที่เหลือเป็นรายได้ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกไต , รายได้ผลิตและขายน้ำยาไตเทียม และรายได้ติดตั้งอุปกรณ์ท่อลม รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจการแพทย์

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท ฯ มีโอกาสเติบโตและขยายงานได้อีกมาก จากปัจจัยผู้ป่วยโรคไต ที่เพิ่มขึ้น 15% ต่อปี ซึ่งจำนวนคนไข้โรคไตของประเทศ ประมาณ 8 ล้านบาท ฟอกเลือดราว 10% ของผู้ป่วยโรคไต ซึ่งหน่วยงานฟอกไตรพ.รัฐ ยังมีไม่เพียงพอ ทั่วประเทศ มีหน่วยงานฟอกไต ประมาณ 1,000 หน่วย ขณะที่ KTMS มีหน่วยงานฟอกไต แค่ 1% เศษของระบบ เท่านั้น

” แผนปี 2566 บริษัท มีเป้าหมายเปิดหน่วยงานฟอกไต เพิ่มอีก 14 แห่งทั่วประเทศ จำนวนเครื่องฟอกเลือด 123 เครื่อง  แบ่งเป็นคลินิก 6 สาขา และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล 8 สาขา  เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยฟอกไตที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง KTMS เป็นหน่วยงานฟอกไตครบวงจร ได้มาตรฐานรับรองโดยสมาคมโรคไต ทุกหน่วยงานฟอกไต มีทีมพยาบาลวิชาชีพ ประจำหน่วยงานรพ. ดังนั้นเวลาคนไข้เป็นอะไร สามารถรองรับได้ทันที

ซีอีโอหญิงสาว ตั้งเป้าหลังเข้าตลาดหุ้น มีเงินทุนขยายงานทั้งส่วนหน่วยงานฟอกไต และสร้างโรงงานน้ำยาล้างไตเทียมเพิ่ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) กำลังผลิตโรงงานเดิม 900,000 แกลลอน / ปี โรงงานใหม่ กำลังผลิต 1,500,000 แกลลอน/ปี ภายดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป้าหมายของซีอีโอหญิงสาวคือ การพัฒนาคุณภาพ-มาตรฐานธุรกิจฟอกเลือดด้วยไตเทียม ทัดเทียมต่างประเทศ