GULF – SCG ธุรกิจโซลาร์ลูฟท็อป

GULF ผนึก SCG ตั้ง “เอสจี โซลาร์” ลุยธุรกิจโซลาร์หลังคา

HoonSmart.com>>กัลฟ์ ร่วมทุน SCG  ตั้งบริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด ถือหุ้น 50:50 ลุยธุรกิจ ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา ป้อนลูกค้ากัลฟ์ – กลุ่มปูนซิเมนต์