ไต้ ชอง อี

“ไต้ ชอง อี” เปิดใจแจงเหตุขวาง GREEN-W5

” ไต้ ชอง อี” เปิดใจที่ต้องขวาง GREEN – W 5 สาเหตุแผนการใช้เงินไม่่ชัดเจน ชี้จ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเหมาะสมกว่าออกวอร์แรนต์ กระทบราคาหุ้น