โอสถสภา

“โอสถสภา” เป้าหมายเข้าตลาดเป็นบริษัทมหาชนยั่งยืน

“โอสถสภา” เติบโตมาจากร้านขายยาเล็กๆ ที่สำเพ็ง เริ่มต้นจากยากฤษณากลั่นและยาทัมใจ จากนั้นนายสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นบิดา ได้แปลงสภาพจากร้านขายยา เริ่มนำเข้าลิโพ เครื่องดื่มชูกำลังมาเปิดตลาดครั้งแรกในไทยและหลังจากนั้นแตกไลน์ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

“โอสถสภา” ตั้งช่วงราคาไอพีโอ 22-25 บาท

‘โอสถสภา’ เตรียมเสนอขาย 603.75 ล้านหุ้นในเดือนต.ค. แบ่งนักลงทุนไทยและต่างประเทศใกล้เคียงกัน วัตถุประสงค์ระดมทุน 13,282.5 – 15,093.75 ล้านบาท ขยายธุรกิจและชำระคืนเงินกู้