เรทติ้ง

ทริสฯหั่นเกรด STARK เป็น D ผิดนัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 รุ่น

HoonSmart.com>>”สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น(STARK)” ถูกลดอันดับเครดิตเป็น “D” หลังบริษัทตัดสินใจระงับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้  STARK239A และ STARK249A ในวันที่ 2 มิ.ย. 66

ทริสฯลดเรทติ้ง STARK เป็น C ยากที่บริษัทจะจ่ายหนี้ได้

HoonSmart.com>>ทริสฯลดอันดับเครดิตองค์กร “สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น(STARK” เป็น “C” จาก “BB-” คงเครดิตพินิจ แนวโน้ม “ลบ-Negative” หลังผู้ถือหุ้นกู้ 2 ชุดมีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด  เรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระโดยพลัน  ทริสฯมองมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) อาจนำไปสู่การที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน   จึงเป็นไปได้ยากที่บริษัทจะจ่ายหนี้ได้อีกต่อไป 

ทริสคงเครดิต QH ที่ระดับ A-

ทริสคงอันดับเครดิต QH และหุ้นกู้ที่ “A-” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” เจ้าตลาดบ้านจัดสรรระดับกลางถึงสูง การเงินมีความยืดหยุ่น ห่วงรายได้และยอดขายลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาแข่งขันสูง

ทริสเพิ่มเครดิต SGP หุ้นร่วงรับพาร์ใหม่

ทริสปรับเพิ่มเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของ SGP เป็น BBB+ ผลดำเนินงานดี ฐานะการเงินแข็งแรง ห่วงความเสี่ยงธุรกิจสูงขึ้นจากการนำเข้าก๊าซ LPG มาขายในประเทศ