อินไซด์

ผู้จัดการการเงิน TOG อินไซด์ ถูกปรับกว่า 4 ล้าน

ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง 2 ผู้กระทำผิด ปรับรวม 4.83 ล้านบาท กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น TOG ก่อนข่าวกำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 2 งวดแจ้งตลาดหลักทรัพย์