อาคเนย์ประกัน

ผู้ถือหุ้น “อาคเนย์ประกันภัย” เห็นชอบเลิกกิจการ ชงคปภ.จัดการกรมธรรม์ต่อ

HoonSmart.com>> “เครือไทย โฮลดิ้งส์” เผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น “อาคเนย์ประกันภัย” เห็นชอบเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย คืนใบอนุญาตทางการ ชงบอร์ดคปภ.-กองทุนประกันวินาศภัย จัดการกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดพร้อมคืนเบี้ยลูกค้า