หุ้นตลาดเกิดใหม่

บลจ.วีส่ง WE-DEWORLD ลุยหุ้นได้ประโยชน์กลุ่มตลาดเกิดใหม่แนวโน้มเติบโตสูง

HoonSmart.com>> บลจ.วี มองธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มเติบโตสูง เปิดขาย IPO “กองทุน WE-DEWORLD” ระหว่าง 2-8 เม.ย.นี้ สร้างโอกาสการลงทุนในกลุ่ม Emerging Market จากการเติบโตต่อเนื่องของ Young Generation พลังขับเคลื่อนประเทศ

KTAM ออกกอง KT-EMEQ ลงทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่แนวโน้มเติบโต

KTAM เปิดตัวกองทุนเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ “KT-EMEQ” ลงทุนตลาดหุ้นเกิดใหม่ ขายครั้งแรก 17-25 มิ.ย.นี้ แนะเก็บเข้าพอร์ตกระจายเสี่ยงระยะยาวโอกาสโตดี ชี้ราคาหุ้นถูก แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวหนุนราคาหุ้นเพื้นตัว