หมอบุญ

ส่งอัยการฟ้อง “หมอบุญ” บิดเบือน THG แจ้ง ปปง.โยง กม.ฟอกเงิน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.ขออัยการฟ้องแพ่ง “หมอบุญ วนาสิน” ให้ข้อมูล THG ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด แต่ไม่มีการซื้อในภายหลัง สั่งปรับเงิน 2.3 ล้านบาท ห้ามซื้อขายหุ้น ห้ามนั่งกรรมการหรือบริหารบริษัทในตลาดหุ้น พร้อมรายงาน ปปง.เหตุเป็นความผิดที่โยง กม.ฟอกเงิน