สมาชิกประกันสังคม

คอลัมน์ความจริงความคิด : อยากเป็นสมาชิกประกันสังคม ต้องทำอย่างไร

HoonSmart.com>>กล่าวไปถึงประโยชน์ของประกันสังคมว่ามีประโยชน์มากมาย เหมือนเราซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญบวกด้วยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ ว่างงาน คลอดบุตร ฯลฯ โดยเบี้ยประกันต่ำมากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ